You have no items in your shopping cart.
Close

Local Tomato 1 Kg

7.45 EGP
10.75 EGP
0

Local Lemon 250g

3.74 EGP
4.06 EGP
0

Local Carrot 1 Kg

7.95 EGP
10.75 EGP
0

Frying Potato 1 Kg

7.95 EGP
8.75 EGP
0

Roumy Red Pepper 500g

13.98 EGP
17.73 EGP
0

Roumy Yellow Pepper 500g

13.98 EGP
17.73 EGP
0

Roumy Eggplant 1 Kg

4.95 EGP
5.45 EGP
0

Roumy Green Pepper 1 Kg

11.95 EGP
12.95 EGP
0

Red Onion 1 Kg

5.95 EGP
6.45 EGP
0

Red Cabbage 1 Pc

9.95 EGP
10.75 EGP
0

Red Chili Pepper 500g

7.48 EGP
9.63 EGP
0

Cooking Potato 1 Kg

6.45 EGP
7.45 EGP
0

Golden Onion 1 Kg

5.95 EGP
6.45 EGP
0

Zucchini 1 Kg

9.95 EGP
10.75 EGP
0

Parsley 1 Pc

2.95 EGP
3.25 EGP
0

Mushroom 200g

18.95 EGP
20.45 EGP
0

Arugula

2.95 EGP
3.25 EGP
0

Coriander 1 Pc

2.95 EGP
3.25 EGP
0

Fresh Mint 1Pc

2.95 EGP
3.25 EGP
0

Dill 1 Pc

2.95 EGP
3.25 EGP
0

Adalia Lemon 1 Kg

11.95 EGP
13.95 EGP
0

White Cabbage for Salad 1Pc

9.95 EGP
10.75 EGP
0

Chili Green Pepper 500g

3.98 EGP
4.38 EGP
0

Ginger 500g

17.48 EGP
18.88 EGP
0

Thyme 100g

7.95 EGP
9.75 EGP
0

Rosemary 100g

7.95 EGP
9.75 EGP
0